BGS

Vi lägger grunden för god kvalité

Affärsidé

Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

VårA CErtifikat

 

Vår kvalitetspolicy

 

BGS Betong arbetar hårt för att uppfylla beställarens förväntningar med en hög kvalitet. Vi:

  • Ser till att våra platschefer/arbetsledare kontinuerligt utbildas och är uppdaterade.
  • Uppfyller våra kunders krav och strävar efter att överträffa dessa.
  • Ser till att våra beställare litar på att leverans sker i rätt tid, med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
  • Strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.
  • Strävar efter ett starkt varumärke.

Bgs Betong arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som är baserat på ISO 9001.

 

Vår miljöpolicy

 

BGS Betong arbetar för en bra miljö.

Vi:

  • Följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
  • Håller hög kompetens inom miljöområdet.
  • Optimerar vår resursförbrukning och arbetar aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.
  • Använder material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Bgs Betong arbetar efter ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.